Veelgestelde vragen

Warmtebedrijf West-Brabant

Warmtebedrijf West-Brabant is een samenwerkingsverband van 14 telers in Steenbergen en Dinteloord. Het is een commanditaire vennootschap waarin de 14 telers als stille vennoot deelnemen en waarbij Warmtebeheer Bedrijf West-Brabant BV de beherend vennoot is. De aandeelhouders van Warmtebeheer Bedrijf West-Brabant BV zijn Energie Cluster Steenbergen BV en Coöperatieve Vereniging Glastuinbouw Nieuw Prinsenland UA.

De glastuinbouw in Nederland moet in 2040 volledig klimaatneutraal zijn. Dat is een forse ambitie. Duurzame alternatieven voor het grootschalig gasverbruik in de glastuinbouw zijn kostbaar en zijn alleen mogelijk door samen te werken. Met Warmtebedrijf West-Brabant bundelen 14 telers uit Dinteloord en Steenbergen de krachten. Alleen samen kunnen zij hun kassen verduurzamen.

Er nemen twee glastuinbouwclusters deel aan WWB. Het cluster in Steenbergen bestaat uit:

Het cluster in Dinteloord bestaat uit:

* Van Duijn De Jong Aubergines is 1 bedrijf met kassen in Dinteloord en in Steenbergen.

In de kassen van de 14 telers groeien tomaten, aubergines, paprika’s, aardbeien, zaden, planten en bloemen. Ieder bedrijf heeft zijn eigen product.

Op dit moment gebruiken de telers gas om warmte, stroom en CO2 op te wekken. Dit gebeurt via een warmtekrachtkoppeling (WKK). Het overschot aan stroom wordt verkocht en is een extra inkomstenbron voor de telers. Als de levering van warmte en CO2 van de afvalenergiecenrale van PreZero een feit is, blijven de WKK ’s staan. Ze worden dan enkel en alleen nog ingezet bij pieken en als noodvoorziening. 

De telers in Dinteloord en Steenbergen zoeken al een poos naar een goed alternatief voor gas. Aardwarmte, waar veel telers elders in het land voor kiezen, is in dit gebied geen optie. Aardlagen met warm water zitten hier ultradiep. Dat maakt de investeringen irreëel hoog en de risico’s zijn groot. We weten immers niet wat we zo diep aantreffen.

Op dit moment is afname van warmte van de afvalenergiecentrale van PreZero het beste alternatief voor de telers in Dinteloord en Steenbergen. Het grote voordeel van deze samenwerking is dat ze ook CO2 afnemen als voeding voor de planten in de kas. Zo slaan we meerdere vliegen in een klap: Osiris maakt de telers nog niet 100% klimaatneutraal, maar het gasverbruik minimaliseert en alles bij elkaar vermindert de uitstoot van CO2 en stikstof fors.

De glastuinbouw in Nederland moet in 20240 volledig klimaatneutraal zijn. De telers van Warmtebedrijf West-Brabant zetten met Osiris een hele grote stap in de goede richting. Het gasverbruik minimaliseert en alles bij elkaar vermindert de uitstoot van CO2 en stikstof fors. Maar de telers zijn er nog niet. Om volledig klimaatneutraal te worden, zijn de komende jaren nog meer innovaties nodig.

Osiris

Bij de verbranding van afval in de afvalenergiecentrale van PreZero in Roosendaal komen restwarmte en CO2 vrij. Dit wordt gebruikt door de telers van Warmtebedrijf West-Brabant. De warmte voor de kassen en de CO2 als voeding voor de planten. Osiris is het project van Warmtebedrijf West-Brabant en PreZero, waarmee deze plannen worden gerealiseerd.

Osiris is de Egyptische god van de wederopstanding en de vruchtbaarheid. Dit symbool uit de oudheid staat vandaag de dag voor een nieuw verhaal. Over grootschalig hergebruik van restwarmte én CO2 voor sterke en gezonde planten.

In de afvalenergiecentrale van PreZero wordt niet-recyclebaar afval verbrand. Met de energie die hierbij vrijkomt, wordt elektriciteit geproduceerd. Deze elektriciteit wordt geleverd aan het net en de nog hete stoom wordt gebruikt om water op te warmen tot 70°C. Dit gaat door een goed geïsoleerde leiding naar de telers. Eenmaal bij de telers worden de kassen lekker warm.

Het afgekoelde water stroomt door een tweede leiding terug naar PreZero. Daar wordt het opnieuw verwarmd. Zo ontstaat een kringloop van water.

Na de verbranding van het afval bij PreZero worden de schadelijke gassen uit de rook gehaald. De rook die overblijft bestaat vooral uit waterdamp en CO2. Dit zijn de wolken die je uit de schoorsteen ziet komen. Met een nieuwe CO2-afvanginstallatie haalt PreZero de CO2 uit deze rook. De CO2 wordt via een derde leiding naar de kassen gevoerd voor de groei van planten.

Warmtebedrijf West-Brabant is verantwoordelijk voor het transport van de warmte en de CO2. Zij legt de leidingen aan en bouwt de loodsen voor de pompen en de tanks voor warmte-opslag.

PreZero is verantwoordelijk voor de levering van warmte en CO2. Zij bouwt op het terrein van de afvalenergiecentrale onder andere een warmtewisselaar en een CO2-afvanginstallatie.

 

Als alles goed gaat is het eind 2026 zover. We streven ernaar dat dan de kassen worden verwarmd met warmte van de afvalenergiecentrale van PreZero en dat de planten dan groeien dankzij CO2 van de centrale.

De voorbereidingen voor Osiris zijn in volle gang. Op dit moment (april 2023) is de stand van zaken:

  • Er is SDE++-subsidie toegekend. Dankzij deze subsidie zijn de investeringen betaalbaar en verantwoord.
  • We werken samen met de aannemer aan het ontwerp en de planning. 
  • Osiris is door het ministerie van Economische Zaken aangewezen als project van algemeen belang. Daarmee hebben we in theorie een juridische basis om medewerking te verkrijgen van grondeigenaren bij de aanleg van het leiding tracé. Hier maken we bij voorkeur geen gebruik van.  
  • Alle vergunningaanvragen voor Warmte Bedrijf West-Brabant en PreZero zijn ingediend.
  • We zijn in gesprek met alle grondeigenaren langs het leiding tracé.
  • We werken samen met accountants aan de financiering.

We streven ernaar dat in 2024 de schop in de grond gaat.

 

Met Osiris veroorzaken we netto geen stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Daarom geldt de vergunningenstop van de provincie mogelijk niet voor Osiris. Dit ligt momenteel ter beoordeling bij de Gemeente Steenbergen.

Warmtebedrijf West-Brabant en PreZero zetten alles op alles om Osiris te realiseren. Toch kan het tegenzitten. Denk aan een vergunning die toch niet verleend wordt, financiering die niet rond komt of grondeigenaren die niet mee willen werken. Als dit soort tegenslagen zich voordoen, bepalen we op dat moment of en hoe we verder gaan.

Aanleg van leidingen

Bij het bepalen van het tracé voor de leidingen is gekeken naar een zo kort mogelijke route met zo min mogelijk ingewikkelde obstakels en zo min mogelijk overlast. 

Over het grootste deel van het tracé wordt de grond met graafmachines open gegraven. Hierna worden de leidingen erin gelegd en wordt de grond weer dicht gemaakt. We hakken het tracé in kleine stukjes en werken die beurtelings af. Als een stukje aan de beurt is zijn er meer machines naast elkaar aan het werk. Zo houden we de strook waarop gewerkt wordt zo smal mogelijk. De strook waarin de leidingen komen te liggen is 12,5 meter breed. De totale werkstrook is 40 meter breed.

Op kwetsbare plekken of op plekken waar het technisch niet anders kan, worden de leidingen met een boring in de grond gebracht. Dit gebeurt met een zogenaamde horizontaal gestuurde boring.

Er worden 3 leidingen aangelegd:

2 warmteleidingen (1 voor water van 70°C van PreZero naar de kassen en 1 voor het afgekoelde water van 30°C van de kassen naar PreZero). Dt zijn stalen leidingen met een dikke PUR-isolatielaag en PE-coating.

1 CO2-leiding. Dit is een stalen buis met PE-coating eromheen.

Alle leidingen hebben een diameter van 70 centimeter. Ondanks het staal zijn de leidingen  flexibel genoeg om mee te kunnen buigen met krommingen op de plekken waar we boren.

Zoals het er nu naar uitziet is de aannemer voor de aanleg van de leidingen een combinatie tussen A.Hak Leidingbouw en Visser & Smit Hanab. Zij hebben een samenwerkingscombinatie opgericht onder de naam HORUS. De naam Horus is ontleend aan de zoon van Osiris, de god waar het project haar naam aan ontleend. Momenteel werken we al samen in een zogenaamd bouwteam. Dat betekent dat we samen het ontwerp en de planning maken.

De werkzaamheden starten in de loop van 2024. Daarbij voorkomen we dat we in het natte seizoen in agrarische percelen moeten graven. Zodra er een exacte planning zullen we deze bekend maken.

Zowel in Steenbergen als in Dinteloord komt een loods voor pompen, traforuimte, opslag, werkplaats en kantoor. Daarnaast komt er op beide locaties een ongeveer 15 meter hoge tank voor warmte-opslag.

Daarnaast realiseert PreZero diverse installaties op het terrein van de afvalenergiecentrale. 

De telers

De telers

Op bij elkaar ruim 300 voetbalvelden met kassen in Steenbergen en Dinteloord verbouwen de telers van Warmtebedrijf West-Brabant de lekkerste groenten, het sappigste fruit en de mooiste planten. Innovatie en duurzaamheid staan daarbij voorop. Benieuwd naar de telers die meedoen? Klik op de logo’s hieronder.

Lees verder