Osiris

Samen naar duurzamer.

Van afval tot kas in West-Brabant

Bij de verbranding van afval in de afvalenergiecentrale van PreZero in Roosendaal komen restwarmte en CO2 vrij. Dit wordt gebruikt door 14 telers uit Steenbergen en Dinteloord. De warmte voor de kassen en de CO2 als voeding voor de planten. De glastuinbouw gaat op weg naar klimaatneutraal en de verwerking van niet-recyclebaar afval levert nog meer duurzame grondstoffen en energie op. 

Warmtebedrijf West-Brabant en PreZero realiseren deze plannen met het project Osiris. Niet voor niets kozen zij voor de naam van de Egyptische god van de wederopstanding en de vruchtbaarheid. Want met Osiris zorgen warmte en CO2 voor sterke en gezonde planten.

Met Osiris leveren Warmtebedrijf West-Brabant en PreZero een belangrijke bijdrage aan de Regionale Energie Strategie West-Brabant.

Op dit moment werken we hard aan alle voorbereidingen. We streven ernaar dat in 2024 de schop in de grond gaat.

Deze kaart brengt in beeld waar leidingen en bouwwerken van Osiris komen en welke telers meedoen. De weergave is niet exact. Locaties kunnen afwijken.

Osiris is een project waarin PreZero Energy Roosendaal B.V., Energy Cluster Steenbergen B.V., Coöperatieve Vereniging Glastuinbouw Nieuw Prinsenland U.A. en Warmtebedrijf West-Brabant C.V. samenwerken als zelfstandige bedrijven.

  • Leiding voor warm water naar de kassen
  • Leiding voor afgekoeld water naar PreZero
  • Leiding voor CO2 naar de kassen
  • Loods en warmteopslag
  • Afvalenergiecentrale van PreZero
  • Kassen

Zo werkt Osiris

In de afvalenergiecentrale van PreZero wordt niet-recyclebaar afval verbrand. Met de energie die hierbij vrijkomt, wordt elektriciteit geproduceerd. Deze elektriciteit wordt geleverd aan het net en de nog hete stoom wordt gebruikt om water op te warmen tot 70°C. Dit gaat door een goed geïsoleerde leiding naar de telers. Eenmaal bij de telers worden de kassen lekker warm.

Het afgekoelde water stroomt door een tweede leiding terug naar PreZero. Daar wordt het opnieuw verwarmd. Zo ontstaat een kringloop van water.

Na de verbranding van het afval bij PreZero worden de schadelijke gassen uit de rook gehaald. De rook die overblijft bestaat vooral uit waterdamp en CO2. Dit zijn de wolken die je uit de schoorsteen ziet komen. Met een nieuwe CO2-afvanginstallatie haalt PreZero de CO2 uit deze rook. De CO2 wordt via een derde leiding naar de kassen gevoerd voor de groei van planten.

Een leidingtracé van 25 kilometer

Warmtebedrijf West-Brabant legt de leidingen aan om de warmte en de CO2 bij de telers te krijgen. De leidingen komen over een lengte van 25 kilometer. 12 kilometer van de afvalenergiecentrale naar de telers in Steenbergen en 13 kilometer naar de telers in Dinteloord.

Op weg naar een samenleving zonder afval

PreZero haalt afval op en zorgt dat er steeds meer wordt hergebruikt van wat we met z’n allen weggooien. Zo maakt PreZero de weg vrij voor een samenleving die minder grondstoffen nodig heeft. En meer circulair wordt.

In de afvalenergiecentrale van PreZero in Roosendaal wordt afval verbrand, dat niet kan worden hergebruikt. De warmte en elektriciteit die daarbij ontstaan, worden ingezet voor woonwijken en kassencomplexen. Met Osiris krijgen nog meer restwarmte en CO2 een nuttige bestemming.

Subsidie en zelf investeren

Zowel Warmtebedrijf West-Brabant als PreZero moeten fors investeren voor Osiris. Dankzij SDE++-subsidie wordt het betaalbaar en verantwoord. SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie. Deze subsidie wordt verleend aan duurzaamheidsprojecten die niet kostendekkend zijn. De subsidie wordt 15 jaar lang verstrekt. Daarna dragen de telers en PreZero alle kosten zelf. Denk aan de kosten voor onderhoud.

De telers

De telers

Op bij elkaar ruim 300 voetbalvelden met kassen in Steenbergen en Dinteloord verbouwen de telers van Warmtebedrijf West-Brabant de lekkerste groenten, het sappigste fruit en de mooiste planten. Innovatie en duurzaamheid staan daarbij voorop. Benieuwd naar de telers die meedoen? Klik op de logo’s hieronder.

Lees verder